Thursday, January 25, 2007

Igor - East Wind Brakes (SKY.fm netiraadio)

matemaatikateemaline pick-up line: "Ma pole mingi algarvumees, keda ainult ühele ja iseendale jagub."


heh, pika jutu kirjutasin praegu ja kustutasin ära. ei ole jututuju.

copy-paste trikk. tegin kutsesobivusteste. kõiki ju huvitab mu tulemus.

Intellektuaal - eelistab tegeleda vaimse tööga, huvitub abstraktsetest ideedest, teoreetilistest probleemidest, hea analüüsivõimega. On sõltumatu, hea kujutlusvõimega, introvertne, põhjalik. Suhtlemisel hoiab distantsi.

Artistlik - eelistab loomingulist tegevust, tunneb huvi kõige uudse vastu. Hea kujutlusvõi mega, mittetavapärane, originaalne, impulsiivne, tundeline, oma otsustes sõltumatu. Ei meeldi kitsendused ja üksluine töö.

Praktik - huvitub konkreetsetest asjadest ja eelistab töid, mis on seotud tööriistade, masinate käsitsemisega, füüsilise tegevuse või loodusega. Väldib artistlikku eneseväljendust, meeleoludes püsiv, orienteeritud olevikule, iseseisev, praktiline.

sobivad elukutsed: arhitekt, maastikuarhitekt, modelleerija, kunstihindaja, ökonomist, kirurg, veterinaar, betoneerija.

see oli naljakas, minumeelest. ja vastuoluline kah, kui tähelepanelikult silmitsema hakata.

üks teine ja vähe keerulisem test ütles oopis niimoodi:

5 enimsobivamat ametit

72% Disain ja kujundamine
71% Telekommunikatsioon
69% Infotehnoloogia
69% Reklaam ja turundus
64% Planeerimine ja projekteerimine, juhtimine

5 vähemsobivamat ametit
48% Personalijuhtimine
48% Värbamine
48% Administratiivtöö/assisteerimine
38% Müük, juhtimine
31% Müük

kutsesobivusteste saab teha siin ja seal.

No comments:

Post a Comment