muusika wordleSinu last.fm kasutajanimi annab talle su kuulatuimad bändid. Tema annab sulle teksti nendest. Selle teksti annad edasi Wordle Creatorile. Tema annab sulle pildi, lingi, koodi. Sellega vehid blogis ja nii tore

Comments