Posts

ma joon aias veini ja seletan niisama

kiindumine, vihatants, taskud

mis ma laupäeval tegin, (enese)juhtimistest ja hoogudest

meelekindlusetus, linnuksed, lihasmälu ja kass kah

väiksed lahtised lõigud tööst ja askelustest

mu tubade funktsioonid, kevade imestus, igavus ja internetipaast

toidust ja muredest, igatsusest ja iseolemisest