Tuesday, February 26, 2008

arvutipraktikum

Kolmanda praktikumi juhend:


Esmalt peame end jagama paaridesse. Soovitatav on valida paariliseks lauanaabrid või keegi lähiümbrusest. Kui süsteeme on paaritu arv, saab üks rühm paariliseks praktikumijuhendaja.

Iga paar realiseerib master-slave suhte mõlemas suunas. Lahendus töötab vaid siis, kui nii master kui slave pool on korrektselt konfigureeritud.

No comments:

Post a Comment